Načítanie obsahu...
Personal fabric – agentura práce, a.s.

Informácie pre záujemcov

Informácie pre záujemcov

Ako napísať životopis a motivačný list?

Životopis je čo najvýstižnejšie zhrnutie vášho vzdelania, praxe a ostatných relevantných informácií o vás. Písaniu životopisu treba venovať veľkú pozornosť, nevynechať nič dôležité, ale ani nepísať nič zbytočné. Čo by mal teda správny životopis obsahovať?

Správne, aktuálne a pravdivé údaje – uvádzajte len to, čo je správne. Či už ide o adresu, telefonický kontakt, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie i prax. Bola by škoda, keby váš životopis vyradili len preto, že ste uviedli nesprávne telefónne číslo. Pred každým novým odoslaním životopis radšej skontrolujte a údaje v ňom aktualizujte.

Zároveň majte na pamäti, že všetko sa dá overiť – vzdelanie i prax. Preto uvádzajte len tie informácie, ktoré môžete potvrdiť dokladom, osvedčením, vysvedčením, diplomom atď.

Chronológia – v životopisoch platí pravidlo, že informácie sa uvádzajú od najnovších po najstaršie. Na prvé miesto teda uveďte prácu, ktorú ste vykonávali naposledy, resp. ktorú robíte doteraz, a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Stručnosť, prehľadnosť a výstižnosť – životopis má byť výstižný. Netreba písať dlhé odseky, všetko stačí napísať v odrážkach, heslovite. Sústreďte sa na to, komu je životopis určený, a tomu prispôsobte uvedené informácie. Sústreďte sa na svoje kvalifikačné predpoklady pre výkon danej profesie – vzdelanie, certifikáty, osvedčenia, skúšky atď.

Vyvarujte sa klišé a fráz, chcete sa predsa odlíšiť od ostatných uchádzačov. Uvádzajte iba relevantné a zaujímavé schopnosti a zručnosti, nezabudnite na jazyky, vodičský preukaz a úroveň práce na počítači..

Pri niektorých pracovných pozíciách sa okrem životopisu vyžaduje poslať aj motivačný list. Je to krátky text o vašej motivácii, prečo sa uchádzate práve o toto miesto, kde ste inzerát videli, aké sú vaše predpoklady na to, aby vás na miesto prijali. Ďalej by mal motivačný list obsahovať vaše kontaktné údaje a poďakovanie za čas, ktorý personalista vášmu listu venoval.

Ako napísať životopis a motivačný list?
Ako sa pripraviť na pohovor?

Ako sa pripraviť na pohovor?

Predovšetkým treba, aby ste boli dobre informovaní. Veľmi dobrý dojem urobíte, keď si pred pohovorom zistíte informácie o firme, v ktorej sa uchádzate o miesto, a o oblasti, v ktorej podniká.

Rozhodne si zapamätajte meno kontaktnej osoby, ktorá s vami pohovor povedie − keď takúto informáciu dostanete.

So sebou si nezabudnite vziať preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ideálne vlastnú kópiu zaslaného životopisu, kópiu všetkých osvedčení certifikátov, ktoré máte, i kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Je možné, že si tieto materiály od vás personalista na pohovore vyžiada.

A pár tipov na záver? Rozhodne buďte dochvíľni, primerane oblečení, používajte spisovný jazyk, ale hlavne – buďte pokojní a prirodzení.