Načítanie obsahu...
Personal fabric – agentura práce, a.s.

O spoločnosti

O spoločnosti

Personal fabric - agentúra práce, a. s.

Personal fabric patríme k najvýznamnejším pracovným agentúram v Českej republike. Sme stabilná a veľká firma s dlhoročnou praxou, pevným postavením na trhu a výbornými referenciami. Špecializujeme sa najmä na dočasné prideľovanie a sprostredkovanie zamestnancov, predovšetkým robotníckych profesií v strojárstve.
img

Tradícia, istota, prax

Naša personálna agentúra vznikla už v roku 1996, keď nadviazala na dlhoročnú tradíciu firmy KOVO VHM s.r.o. S krátkodobým prideľovaním pracovníkov v strojárstve má Personal fabric bohaté skúsenosti, naša stabilita vychádza hlavne z dlhoročnej praxe v odbore a znalosti trhu práce.Za roky pôsobenia na pracovnom trhu v Českej republike sme spolupracovali s vyše 400 klientmi a vďaka nim sme získali mnoho skúseností. Mohli sme tak zdokonaliť svoje služby a v súčasnosti Personal fabric zamestnáva vyše 600 pracovníkov v robotníckych profesiách na trvalý pracovný pomer. Tieto čísla, skúsenosti a výsledky nás zaraďujú na popredné pozície medzi ostatnými personálnymi agentúrami v Českej republike.

Tradícia

Istota

Prax

Smer a ciele našej agentúry

Vzhľadom na to, že potreba kvalifikovaných robotníkov sa neustále zvyšuje a nových pracovníkov pre nezáujem o učňovské odbory v posledných rokoch ubúda, prichádza naša personálna agentúra k vám s ponukou sprostredkovania pracovníkov nielen z ČR, ale aj zo zahraničia.Hlavným cieľom našej personálnej agentúry je spokojný zákazník, ktorý sa na nás opakovane obráti. Sme si vedomí toho, že práca s ľuďmi si vyžaduje profesionálny prístup a len kvalitný a zodpovedný zamestnanec nám zaručí spokojnosť našich klientov.

Zamestnávateľ s rovnakým prístupom ku všetkým etnikám

Zamestnávateľ s rovnakým prístupom ku všetkým etnikám
Ethnic Friendly zamestnávateľ je značkou umožňujúcou ocenenie zamestnávateľov, ktorí sa hlásia k zásade rovného zaobchádzania s etnicky odlišným obyvateľstvom a vo svojej personálnej praxi túto zásadu aj dlhodobo napĺňajú a dbajú o jej dodržiavanie.Personal fabric sa stala pyšným držiteľom značky Ethnic Friendly v roku 2008. Zásady rovného prístupu ku všetkým etnikám sme však v našej agentúre dodržiavali vždy a nikdy v ich dodržiavaní nepoľavíme.

Nájdite si prácu, ktorá vás bude baviť

Zaregistujte sa a dostávajte na e-mail najlepšie ponuky

Zaregistujte sa a dostávajte na e-mail najlepšie ponuky