Načítanie obsahu...
Personal fabric – agentura práce, a.s.

Hľadám pracovníkov

Prečo s Personal fabric?

Môžeme Vám pomôcť

Každú firmu môže postihnúť neočakávaný nedostatok personálu. Najčastejšie príčiny tohto javu sú sezónne výkyvy v dopyte, zvýšená chorobnosť zamestnancov, obdobie dovoleniek, ale predovšetkým náhly jednorazový nárast potreby pracovnej sily. A práve v týchto situáciách vám Personal fabric pomôže.

Pri využití služieb personálnej agentúry sa vaša práca končí špecifikáciou požiadaviek, ktoré na budúceho zamestnanca máte. Potom vám už prídeme predstaviť najvhodnejších uchádzačov. Vďaka Personal fabric sa tak zbavíte činností spojených s prijímaním nových zamestnancov – vypisovaním inzerátov, prechádzaním a posudzovaním životopisov, organizovaním, vedením a vyhodnocovaním výberových riadení a s tým súvisiacou administratívou.

Vyskúšajte si nový spôsob prijímania pracovníkov. Personal fabric vám ponúka mnohé výhody:

 • Platíte iba skutočne potrebný počet zamestnancov. Výkyvy vo vašich potrebách ľudských zdrojov riešime my.
 • Zníženie personálnej agendy. Administratíva spojená s náborom, výberom a prijímaním nových zamestnancov sa významne redukuje. Tiež sa významne obmedzí čas strávený sledovaním a študovaním legislatívnych zmien, šetríme náklady na právne konzultácie o otázkach spojených s krátkodobým zamestnávaním.
 • Variabilita počtu zamestnancov. Disponujeme dostatočným množstvom pracovníkov, preto sme schopní naplniť vami požadované kapacity vo veľmi krátkych termínoch.
 • Potrebnú kvalifikáciu špecialistov v požadovaných profesiách zaistíme spolu s odbornými školeniami.
 • Efektivita plánovania. Vďaka pružnému počtu zamestnancov môžete oveľa lepšie reagovať na jednotlivé zákazky.
 • Zabezpečenie náhrady za nevyhovujúceho zapožičaného pracovníka.
 • Problémy na pracovisku okamžite riešia naši majstri. Tí sú na pracoviskách prítomní a zaisťujú kontakt so zamestnancami, našou agentúrou a vami, teda klientom.

Pesonal fabric vám vyrieši krátkodobú výpomoc pri aktuálnom nedostatku pracovnej sily, ale tiež prípady, keď hľadáte stálych zamestnancov. Využívať služby pracovnej agentúry pri obsadzovaní pracovných miest tak môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov pri zvyšovaní efektivity práce, a tým aj konkurencieschopnosti vašej firmy.

Prečo s Personal fabric?
Máme pre Vás rad výhod

Máme pre Vás rad výhod

 • Platíte iba skutočne potrebný počet zamestnancov. Výkyvy vo vašich potrebách ľudských zdrojov riešime my.
 • Zníženie personálnej agendy. Administratíva spojená s náborom, výberom a prijímaním nových zamestnancov sa významne redukuje. Tiež sa významne obmedzí čas strávený sledovaním a študovaním legislatívnych zmien, šetríme náklady na právne konzultácie o otázkach spojených s krátkodobým zamestnávaním.
 • Variabilita počtu zamestnancov. Disponujeme dostatočným množstvom pracovníkov, preto sme schopní naplniť vami požadované kapacity vo veľmi krátkych termínoch.
 • Potrebnú kvalifikáciu špecialistov v požadovaných profesiách zaistíme spolu s odbornými školeniami.
 • Efektivita plánovania. Vďaka pružnému počtu zamestnancov môžete oveľa lepšie reagovať na jednotlivé zákazky.
 • Zabezpečenie náhrady za nevyhovujúceho zapožičaného pracovníka.
 • Problémy na pracovisku okamžite riešia naši majstri. Tí sú na pracoviskách prítomní a zaisťujú kontakt so zamestnancami, našou agentúrou a vami, teda klientom.
Personal fabric – agentura práce, a.s.

Poskytované služby

Dočasné pridelenie pracovníkov

Chýbajú vám robotnícke profesie? Keď potrebujete flexibilne reagovať na situáciu vo firme alebo na nové zákazky, máme pre vás okamžité riešenie vášho problému.

Dočasne k vám pridelíme alebo sprostredkujeme profesionálov vyhovujúcich vašim požiadavkám pre akúkoľvek výrobu.

Minimálna doba pridelenia pracovníka je jeden mesiac, maximálna doba nie je obmedzená. Našich zamestnancov môžeme ihneď dočasne prideliť kdekoľvek po celej Českej republike.

Našou špecializáciou je zabezpečovanie pracovníkov v oblasti strojárstva, ale dostatok pracovníkov a uchádzačov s kvalifikáciou máme aj pre iné robotnícke profesie vrátane nekvalifikovaných:

 • obrábači kovov s praxou
 • zvárači s úradnými skúškami
 • zámočníci
 • montéri oceľových konštrukcií
 • obsluha výrobných strojov a liniek
 • skladníci
 • …a iné
Dočasné pridelenie pracovníkov
Sprostredkovanie pracovníkov do trvalého pracovného pomeru

Sprostredkovanie pracovníkov do trvalého pracovného pomeru

Personal fabric vám môže zabezpečiť pracovníkov aj na trvalý pracovný pomer. V tejto situácii oceníte najmä úbytok administratívy a garanciu kvality personálnej agentúry − ak sprostredkovaný pracovník nebude spĺňať vami kladené požiadavky, predstavíme vám iného kandidáta.

V Personal fabric:

 • Zistíme vaše požiadavky na pracovníka – potrebnú kvalifikáciu, prax, školenia…
 • Vyhľadáme a vyberieme kandidátov z radov našich uchádzačov.
 • Vhodných kandidátov vám predstavíme.
 • V prípade, že vám náš kandidát nebude vyhovovať, zaistíme náhradu.
 • Platíte až po nástupe a zapracovaní nového zamestnanca.

Try & hire

Služba Try & hire kombinuje výhody oboch predošlých. Využíva sa v prípade, keď si chcete nového pracovníka najprv vyskúšať, kým ho zamestnáte natrvalo. V tom prípade vám pracovníka dočasne pridelíme na ľubovoľne dohodnutý čas a potom ukončí pracovný pomer s našou agentúrou a nastúpi ako váš kmeňový zamestnanec. Tento proces znamená pre vás mnohé výhody:

 • Nulové náklady na vyhľadanie, resp. prepustenie nevyhovujúcich zamestnancov.
 • Predĺženie bežnej skúšobnej doby je možné v rámci dohody s našou personálnou agentúrou.
 • Keď nemáte istotu, či nové pracovné miesto vytvoriť, môžete si vďaka personálnej agentúre nutnosť zriadenia nového miesta najprv overiť.
 • Rovnako ako pri dočasnom pridelení pracovníkov  počas zapracovania nového zamestnanca s vami spolupracujeme. Naši majstri a obchodníci vám i pracovníkom poskytujú plný servis.

Referencie našich klientov vás presvedčia o tom, že Personal fabric odvádza vo svojom odbore špičkovú prácu.

Try & hire
Personal fabric – agentura práce, a.s.